DIEVKALPOJUMI  - svētdienās 10.00

PIEŅEMŠANAS LAIKS – trešdienās 17.00 (vai pēc vienošanās)!

BĪBELES STUNDA – trešdienās 18.30

SVĒTDIENSKOLA - svētdienās 10.00 (dievkalpojuma laikā)

Ikviens ir aicināts pieteikties uz sarunu un privātu grēksūdzi!

Mācītājs Ilgvars Matīss – tel. 20383881, [email protected]

Draudzes e-pasts:  [email protected]

kā arī Facebook - LELB Gulbenes draudze

Mēneša lozungs

Pateicieties Kungam, jo viņš ir labs, jo viņa žēlastība uz mūžiem!
Ps 106:1


Lasi Bībeli

https://bibele.ebaznica.lv/

Torņa atjaunošanas fonds


LELB Svētdienas skola

http://www.svskola.lv/

LELB

http://www.lelb.lv/lv/

Svētdienas rīts

https://www.lelb.lv/lv/?ct=svetdienasrits