2024. gads - karš Ukrainā turpinās  

Gulbenes luterāņu baznīca ir piedzīvojusi kara šausmas, tās sekas ir redzamas vēl šodien, kaut pagājuši jau 80 gadi. Tas ir posts un ļaunums, kam nav izskaidrojuma.  Tomēr gara spēks un ticība ir palīdzējusi baznīcu atjaunot no drupām. Būsim pacietīgi un turpināsim ziedot baznīcas torņa atjaunošanai

Laiki mainās, bet vērtības paliek. Gulbenes luterāņu baznīca glabā svētuma starojumu, mierinājumu un arī smagu notikumu pēdas - sagrauta, atjaunota. Mēs visi kopā lūdzam par baznīcas torņa atjaunošanu. Pateicība, cieņa un pazemība Dieva un to cilvēku priekšā, kuri ar dedzīgu sirdi atbalsta baznīcas torņa atjaunošanas ieceri. Šis gads visiem mums ir bijis ļoti sarežģīts. Mēs pateicamies visiem ziedotājiem par atbalstu, pacietību un ticību.

Mums  visiem ir iespēja uzdāvināt kopīgu lielu dāvanu savam novadam –

Torni Gulbenes luterāņu baznīcai.

Mūsu pilsētā notika Novadnieku dienas „ Novads. Saknes. Piederība’’ - pasākums, kurā satikās tuvi un tāli novadnieki. Tas ir kā iesākums nākošajam gadam, kad  ir Latvijas 100. jubileja un katram vajadzētu padomāt, ko es labu varu uzdāvināt savai zemei. Galvenā vērtība ir un paliek cilvēks. Tomēr katru vietu, kur mēs dzīvojam, veidojam paši.

Baznīcas tornis ir bāka, kas ticīgajiem parāda ceļu uz Dieva namu, tā ir baznīcas autoritātes zīme un vieta, no kurienes baznīcā notiekošo ceremoniju izziņotāji zvani sūta savu vēsti pasaulē. Lai neviens neiedomājas, ka tornis ir veltīga izšķērdība, tā ir būtiska ēkas sastāvdaļa, un tam ir vienmēr jāatrod vieta draudzes baznīcā.

Tornis ir pati spilgtākā dievnama pazīme. Tā ir arī Latvijas lauku un pilsētu ainavas neatņemama sastāvdaļa, kas sagādā prieku, no tāluma tuvojoties, - vertikālā dominante. Torņa spicē esošais krusts ir kristīgās ticības galvenais simbols. Pret debesīm paceltajā krustā ir liecība par uzvaru, tajā atklājas Kristus ciešanu un augšāmcelšanās jēga – mīlestība uz mums un grēkus nožēlojošu grēcinieku apžēlošana!

Dievnams ir nozīmīgākā ēka pilsētā. Gulbenes gadījumā – arī pilsētas vēsturiskais sākums.

Cilvēks var peldēt pret straumi, bet cilvēks var straumei arī vienkārši ļauties. Svarīgākais ir, kur vēlies nokļūt. Tornis rāda, kur mums jātiecas – uz augšu, uz debesīm pie Dieva. Bet kamēr vēl esam šajā pasaulē, tikmēr jādodas uz Viņa godināšanai celto namu, tādēļ to jāuztur un jākopj!

Torņa celtniecības projekts ir gatavs,  nepieciešami līdzekļi tā būvniecībai Aptuvenās būvniecības izmaksas 400 000 EUR.  Projekta izstrāde pilnībā apmaksāta par ziedotajiem līdzekļiem, tā kopējās izmaksas bija 9628.30 EUR. Šobrīd uzkrājumā bankas kontā ir saziedoti 27916 EUR un 950 USD. Cilvēki jautā, mēs ziedojam, bet torņa nav. Ar šādu uzkrājumu vēl nevar uzsākt tik vērienīgus būvniecības darbus. Mums jābūt pacietīgiem un jāturpina vākt ziedojumi šī mērķa sasniegšanai. Mēs sekojam informācijai par iespējām pieteikties projektu konkursos, lai iegūtu līdzekļus. Pagaidām šādi lieli projekti nav izsludināti. Tomēr draudze izmantoja citu projektu  iespējas un šajā vasarā ir nomainīti 8 baznīcas logi, atjaunoti baznīcas griesti un sienas. Atcerēsimies, ka šī vieta ir Gulbenes vēsturiskais centrs, jo baznīca ir būvēta tieši uz Gulbenes viduslaiku pilsdrupām un tā ir mūsu kultūrvēsturiskais mantojums.

Gulbenes luterāņu baznīcas torņa atjaunošanas fonds pateicas visiem ziedotājiem un aicina ikvienu piedalīties šīs dāvanas tapšanas procesā. Īpašs aicinājums novadniekiem, kurus dzīves ceļš aizvedis tālāk no novada. Nebūsim vienaldzīgi!

Mēs to varam paveikt kopā!

Fonda rekvizīti

GULBENES EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS

BAZNĪCAS TORŅA ATJAUNOŠANAS

FONDS NOD.

reģ.nr. 40008217312

konta nr. LV98HABA0551037671113

AS Swedbank

HABALV22

ar norādi - baznīcas torņa atjaunošanai

(veicot pārskaitījumu, lūgums precīzi ievērot fonda nosaukumu)

Gulbenes luterāņu baznīcas torņa atjaunošanas fonds, 2017. gada. jūlijs